יום חמישי

'גן ישראל מגדל העמק' בכותרותדיי קעמפ 'הנבחרת' נפתח בתנופה, במהלכו עלו מספר כתבות לאתר 'חב"ד אינפו', כאן מופיעים במרוכז הקישורים לכתבות שעלו בינתיים:

• לצפיה בגלריה ראשונה  • לצפיה בגלריה שניה 

• לצפיה בגלריה השלישית  • לצפיה בגלריה הרביעית

• לצפיה בגלריה החמישית  • לצפיה בגלריה השישית

 לצפיה בגלרית הסיכום

יום שלישי

בתנופה: 'גן ישראל מגדל העמק' החל

 האושר והשמחה נסוכים על פניהם של 100 חניכי מחנה הקיץ 'גן ישראל מגדל העמק' תשפ"א, הפועל מזה 16 שנים. לכל חייל ברור כי הוא בא ל'גן ישראל' להתעקש, להתעלות ולהתרומם. להיות חסיד ומקושר לרבי מלך המשיח, ולחוות יחדיו הנאה אמיתית, חסידית סוחפת, שתשנה את כל חייו לחיי גאולה • הצלם שמוליק פרידמן מגיש מספר תמונות ראשוניות
יום שישי

מחנה הקיץ במגדל העמק פתח את הרישום

 נפתחה ההרשמה לדיי קעמפ גן ישראל מגדל העמק - 'הנבחרת'. הדיי קעמפ יתקיים בתאריכים י"א - כ"א מנחם אב, בין השעות 08:30 - 14:00. לנרשמים עד כ"ז תמוז רק 300 ₪. שימו לב! המחירים עולים. הזדרזו להירשם: 046547753 \ 0549952610. לרישום אלקטרוני: https://did.li/2iSfT.


הבטיחו לילדיכם כיף והנאה חסידית!


יום שבת

עוצמה: תהלוכת הילדים של מגדל העמק

 כמאה וחמישים ילדים וילדות הקרייה החרדית במגדל העמק השתתפו בתהלוכה הססגונית והמיוחדת של השנה. לגלריית התמונות


במהלך התהלוכה הכריזו הילדים את פסוקי התורה שבחר הרבי, כאשר שלטי מבצעי הקודש של הרבי מלך המשיח בידם, חדורים בשליחות היחידה 'קבלת פני משיח'.
בסיום התהלוכה הססגונית לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי, שגרמה קידוש שם ה' וליובאוויטש אדיר, התיישבו המשתתפים לכנס צבאות השם ענק ומלא בתוכניות מיוחדות. בסיום הכרזת 12 הפסוקים והכרזת הקודש 'יחי אדוננו', התקיימה הגרלת פרסים וספרי קודש ענקית ושווה במיוחד. מיד לאחר מכן, פנו המשתתפים לכיוון המדורה המרכזית. בסיום, קיבל כל משתתף את הספרון החדש 'אין יהודי בודד'.

התהלוכה נערכה כל ידי תנועת הנוער 'צבאות השם' בארץ הקודש סניף מגדל העמק, בניהול הרב משה זלמנוב, משלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח לעיר ומרבני 'מכון הלכה חב"ד', בהשתתפות אנ"ש חסידי חב"ד תושבי השכונה בגופם ובממונם.

התהלוכה התקיימה לעילוי נשמת הרה"ח ישראל יצחק ומרת יוכבד ע"ה זלמנוב והרה"ח זלמן טוביה ע"ה אבלסקי.

עד מתי?!

 מערכת אתר 'צבאות השם מגדל העמק' מביעה את צערה העמוק מהאירוע הכאוב שאירע ביום שישי האחרון, ומגישה בזאת את דבריו המעוררים של המלך המשיח שליט"א ב'דבר מלכות' תצווה:


"לגמרי לא מובן מה קרה כאן?!…

ואין אל מי לפנות בשאלה, כי כל הנמצאים כאן – או שאינם יודעים באותה מדה שאני לא יודע, או קצת יותר או קצת פחות.

וממילא, מה יצא לי ומה יצא לכם – מזה שהשאלה נשארת שאלה, ובינתיים הקב"ה מעכב – רחמנא ליצלן, הי' לא תהי' – את הגאולה האמיתית והשלימה (אפילו ל)עוד רגע אחד!

…ומה יוצא מזה שישנה שאלה ללא מענה; בינתיים רואים איך שרחמנא ליצלן – הגאולה האמיתית והשלימה מתעכבת, ועובר עוד רגע ועוד רגע ועוד רגע..

וממילא מובן, שהקב"ה מוכרח (כביכול) לתת לכל יהודי, ולכל בני ישראל – אריכות ימים ושנים טובות!!

ומה שהקב"ה רוצה נחת-רוח ממסירת-נפש וכו', הרי מספיקה המסירת-נפש של יהודי הנמצא בגלות, והוא נמצא בגלות מתוך ידיעה שזהו המשך של 19 מאות שנה בגלות – ועדיין לא בא!!…

וכך עובר – עוד יום ועוד יום, עוד שבוע ועוד שבוע, ועוד רגע ועוד רגע, וכשאומרים "עד מתי ועד מתי" – אז מ'שרייט "עד מתי" און מ'זאגט "עד מתי" און מ'טראכט "עד מתי", וכו' וכו' – הנה מה שיוצא בפועל הוא, שמתווסף בפועל עוד ענין של קידוש השם בפשטות!!…

נלקחה עוד נשמה יהודית, ולא עוד, אלא, שהיא נלקחה מילדי', שבנוגע לאמא, הרי מסירת-נפש זו – שהיא מפקירה את ילדי', והיא מוסרת את חינוכם לאחרים – היא מסירת-נפש גדולה יותר מהמסירת-נפש שלה בעצמה – מסירת-נפש למעלה ממסירת-נפש!!!

..ועוד, והוא העיקר, שאין להאריך בדברים אלו כמ"ש "על כן יהיו דבריך מעטים", כי "ברוב דברים גו'", יכול להיות איזה ענין שלא כדבעי, וממילא – מה יצא לי מזה, מה יצא לכם מזה, ומה יצא לכל הסביבה מזה.

ויהי רצון, שנחסוך את הדיבור בענינים אלו כיון שתיכף ומיד תהי' הגאולה האמיתית והשלימה, ו"הקיצו ורננו שוכני עפר", ומכיון שהצדיקים יקומו ראשונים בתחיית המתים כולל האשה שנהרגה על קידוש השם – היא תתראה עם ילדי' תיכף ומיד, ואזי היא תוכל להמשיך בחינוכם מתוך שמחה וטוב לבב, ויהי רצון – שזה יהי' תיכף ומיד ממש, ו"לא עיכבן אפילו כהרף עין".

יום חמישי

התהלוכה המסורתית בקריית 'מגדל אור'

 

התהלוכה המסורתית בקריית 'מגדל אור' תחל היום בעז"ה בשעה 19:00. יוצאים מת"ת 'מאוחד'. 
בסימן: מקבלים פני משיח! 
הגרלת פרסים ענקית!
אף אחד לא מפספס!!

יום שלישי

מבצע הקיץ הענק של צבאות השם

 צבאות השם חוזרים לשטח!
עוד לא מאוחר להצטרף!

המבצע החדש מתחיל ובהחלט לא כדאי לפספס אותו... הזדרזו להירשם דרך אתר צבאות השם הארצי! • לכל הפרסומים


יום חמישי

עשו כל אשר ביכלתכם להביא את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!

 את המילים התובעניות הללו זועק הרבי מלך המשיח שליט"א, בשיחתו הידועה - כ"ח ניסן ה'תנש"א.

בשיחה זו, לפני שלושים שנה, העביר הרבי מלך המשיח שליט"א את המושכות אלינו.
הרי הוא לא יכול להביא את עצמו!
לכן התפקיד הוטל עלינו.
מה עושים?

"ובמה מתבטאת עבודה זו – הרי זה ג"כ בפשטות: בהוספה בתורה ובמצוות, 
בלימוד התורה – נגלה דתורה ופנימיות התורה, ובקיום המצוות בהידור,
כולל ובמיוחד בענין שהזמן גרמא – קיום המנהג (כמש"כ אדמו"ר הזקן בסידורו) לומר וללמוד פרקי אבות
(לאחר תפלת מנחה) בשבתות בין פסח ועצרת, ובכל שבתות הקיץ.
ונוסף על הוספת עצמו בזה – צריכים להשפיע גם על אחרים שיוסיפו [ובפרט אם אצלו (המשפיע) בעצמו הי' חסר קודם בשלימות בקיום עבודתו, צריך הוא הרי להוסיף בזה כפליים לתושי',  
כולל ע"י השפעה על אחרים בזה], ובכללות העבודה דהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה
שמביאה במיוחד "אתי מר" דא מלכא משיחא.
וכל זה – מתוך הצפי' והתשוקה וכו' חזקה להגאולה– "אחכה לו   בכל יום שיבוא", כפי שאומרים בכל
יום בתפלה: "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים", ו(בימי החול) – "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח".

[דבר מלכות שמיני, שבת לאחר אמירת השיחה הידועה]

יום שלישי

יום צבאות ה' הענק - אצלכם בסלון

 השנה יום צבאות ה' יותר מתמיד! 
והפעם: הפקה מדהימה של 'מחיל אל חיל', מופע מרגש של 'מקהלת צבאות השם', מופע לבנות 'לשם שינוי' וגם 'מקהלת צבאות השם' לחיילות, טקס עליה בדרגא ועוד הפתעות שאסור לגלות..
מחר, 16:00, ערוץ 'אלף', אצלכם בסלון!

לא שווה לפספס!!

יום שני

לא מורידים רגל מהגזכמידי שנה, צוות צבאות השם במגדל העמק מפעילים דיי קעמפסח מיוחד במינו.
גם השנה נפתח הדיי קעמפ בסערה, כי זה לא 'סתם' דיי קעמפ, אלא הדיי קעמפ של הגאולה!
לא מורידים רגל מהגז!

יום שלישי

א גוט יום טוב!


 

לכבוד יום הולדתו של הרבי מלך המשיח שליט"א, כלל חסידי חב"ד וחיילי צבאות השם בפרט - מעניקים מתנות רוחניות לרבי מלך המשיח: הוספה וחיזוק בהוראותיו, הוספה בלימוד התורה וקיום המצוות ועוד כהנה רבות. אך הכל מתוך כוונה אחת ויחידה: לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש!


יום חמישי

היום: ראלי חנוכה ענק בשידור ישיר

 


על פי הוראת הרבי מלך המשיח לערוך כינוסי ילדים בחג החנוכה, תנועת הנוער צבאות השם בארץ הקודש תקיים היום שידור ראלי עולמי,
עם תוכנית מרתקת שבמרכזה הופעת מחזמר חדשה. הכנס יתקיים ביום ראשון כ"ז כסלו בשעה 17:30, במסך הראשי של ערוץ 'אלף' של צבאות השם. למודעה המלאהגן ישראל מגדל העמק: פעילות אתגרית און לייןהתגובות הנלהבות של ההורים, על ההשפעה העצומה של רשת מחנות הקיץ 'גן ישראל מגדל העמק' על ביתם ובמיוחד בזמן ה'קורונה', מספקת לנו הצצה וזווית מעניינת למערך הפעילות של הדיי קעמפ, שעל אף המרחק מצליח להלהיב ולהחיות את החיילים. פעילות מיוחדת התקיימה סביב הנושא השנתי של תוכנית הלימודים בקעמפ: השליחות • לתמונות

 


יום שלישי

'גן ישראל מגדל העמק' תש"פ: מפגשים סיירתים

 חגיגות 15 שנים לרשת מחנות הקיץ 'גן ישראל מגדל העמק' ממשיכים ובלי להתפעל מהמצב בעולם. בנוסף לתוכנית מדיה ארצית שסובבת את מירב סדר היום, עם משימות לביצוע בבית ובשכונה, תוכניות ערב מיוחדות ולימודים סיירתיים ברשת ובטלפון - מקיימת ה'רשת' מפגשים פיזיים בין המדריכים המסורים וחניכי הסיירת שלהם ובהם נותנים הצוות יחס אישי ואוהב, שנותן גב וביטחון יציב לחניכים שנמצאים במצב לא פשוט ומבלבל. לתמונותלפניכם מספר תמונות של מפגש של חלק מאחת הסיירות, בו קיימו התוועדות לרגל יום ההסתלקות של אביו של הרבי שליט"א - הגאון המקובל הרה"ק ר' לוי יצחק שניאורסהון.

רשת מחנות הקיץ 'גן ישראל מגדל העמק' מתקיימת זו השנה ה-15, במסגרת פעילות תנועת הנוער 'צבאות השם מגדל העמק'. רשת המחנות פועלת לבנים ובנות, לציבור הכללי ולציבור החב"די. הפעילות כולה מתקיימת בראשות הרב משה זלמנוב - שלוחו של הרבי מלך המשיח למגדל העמק.

יום חמישי

לרגל חגיגות 15 שנים: קעמפ 'גן ישראל מגדל העמק' במתכונת וירטואלית


רשת מחנות הקיץ 'גן ישראל' בישראל הקימה תוכנית מיוחדת במתכונת וירטואלית לילדי צבאות השם, שמשתתפים מידי שנה בקעמפים ומחנות  קעמפ 'גן ישראל מגדל העמק' משתתף אף הוא בתוכנית בהצלחה גדולה  עשרות ילדים וילדות ממגדל העמק משתתפים בסדר יום גדוש ומלא בתוכניות חסידיות. החל מתפילה בכוונה יחד, לימודים מרתקים עם צוות פיקוד והדרכה מיוחד שהוכשר על ידי תנועת הנוער 'צבאות השם מגדל העמק' וכלה פעילויות ומלאכות  לתמונות


בנוסף לתוכנית הוירטואלית, נשלחה ערכה מושקעת לכל ילדי לביתו וכן נערכים מפגשים מזמן לזמן עם המדריכים. נוסף לקשר אישי של צוות ההדרכה עם כל חניך.

יום שלישי

הצבא במגדל העמק שינצח את הקורונה

בעקבות המגבלות, קיימה תנועת הנוער 'צבאות השם מגדל העמק' מספר כנסי צבאות השם נפרדים, לבנים ובנות, לרגל ג' תמוז. יחדיו השתתפו הילדים בנסיעה וסיור ב'טנק המבצעים' ודרשו את ההתגלות המושלמת של הרבי מלך המשיח • לגלריה ודיווחבעקבות המגבלות, קיימה תנועת הנוער 'צבאות השם מגדל העמק' מספר כנסי צבאות השם נפרדים, לבנים ובנות, לרגל ג' תמוז. יחדיו השתתפו הילדים בנסיעה וסיור ב'טנק המבצעים' ודרשו את ההתגלות המושלמת של הרבי מלך המשיח.
תודה מיוחדת לניידות חב"ד בארץ הקודש.
הכנס נערך על ידי ארגון הנוער והילדים 'צבאות השם' בישראל סניף מגדל העמק.
רכז – הרב יוסף ידגר. מנהל – הרב משה זלמנוב – משלוחי הרבי מה"מ למגדל העמק.

כתבות נבחרות