יום חמישי

ל"ג בעומר: התהלוכה המסורתית בקריית 'מגדל אור'

 

תנועת הנוער והילדים 'צבאות השם מגדל העמק', שמחה להזמין אתכם לתהלוכת ל"ג בעומר המסורתית בקריית 'מגדל אור'. התהלוכה תחל היום בעז"ה בשעה 19:00. יוצאים מתלמוד תורה 'מאוחד'. בסימן: מקבלים פני משיח. בסיום האירוע תתקיים הגרלת פרסים ענקית. כולנו נהיה שם!

יום שלישי

מבצע הקיץ הענק של צבאות השם

 צבאות השם חוזרים לשטח, עוד לא מאוחר להצטרף!

המבצע החדש מתחיל ובהחלט לא כדאי לפספס אותו... הזדרזו להירשם דרך אתר צבאות השם הארצי! • לכל הפרסומים


יום חמישי

צו השעה: להביא משיח

 


את המילים התובעניות הללו זועק הרבי מלך המשיח, בשיחתו הידועה - כ"ח ניסן ה'תנש"א. בשיחה זו, לפני שלושים שנה, העביר הרבי שליט"א את המושכות אלינו. הרי הוא לא יכול להביא את עצמו! לכן התפקיד הוטל עלינו.אז מה עושים?


"ובמה מתבטאת עבודה זו – הרי זה ג"כ בפשטות: בהוספה בתורה ובמצוות, בלימוד התורה – נגלה דתורה ופנימיות התורה, ובקיום המצוות בהידור, כולל ובמיוחד בענין שהזמן גרמא – קיום המנהג (כמש"כ אדמו"ר הזקן בסידורו) לומר וללמוד פרקי אבות (לאחר תפלת מנחה) בשבתות בין פסח ועצרת, ובכל שבתות הקיץ.
ונוסף על הוספת עצמו בזה – צריכים להשפיע גם על אחרים שיוסיפו [ובפרט אם אצלו (המשפיע) בעצמו הי' חסר קודם בשלימות בקיום עבודתו, צריך הוא הרי להוסיף בזה כפליים לתושי', כולל ע"י השפעה על אחרים בזה], ובכללות העבודה דהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה שמביאה במיוחד "אתי מר" דא מלכא משיחא. וכל זה – מתוך הצפי' והתשוקה וכו' חזקה להגאולה– "אחכה לו בכל יום שיבוא", כפי שאומרים בכל
יום בתפלה: "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים", ו(בימי החול) – "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח".

[שיחת ה'דבר מלכות' פרשת 'שמיני' תנש"א, שבת לאחר אמירת השיחה הידועה בכ"ח ניסן]

כתבות נבחרות