יום שני

התוועדות 'פיצה' חסידית לסיירת צל"םבמהלך הפעילות השבועית, מתקיימת תחרות בין הסיירות בסניף. הסיירות מתחרות בלימוד רציני, התנהגות מתאימה ותפילה בחיות. 

בתחרות האחרונה, זכתה סיירת צל"ם [= 'צריכים לפרסם'] בגילאי א'-ג' בהתוועדות 'פיצה' חסידית עם המפקד שלהם וצוות צבאות השם.

לפני ההתוועדות התקיים מסדר חיילים עוצמתי שקידש את הפארק, בהמשך התקיימה פעילות אטרקטיבית ברחבי הפארק, תוך כדי קידוש ה' ענק ולסיום, התוועדות מרתקת עם שלל סיפורים מלהיבים עם מוסר השכל עם המפקד מנחם מנדל נחשון והמח"ט לוי זלמנוב.כתבות נבחרות