יום שבת

מתוועדים עם הגנרל • יו"ד שבט

מערכת עיתון 'הקרב האחרון' שמחה להגיש לקהל הגולשים את מדור 'מתוועדים עם הגנרל' של ירחון חודש שבט ה'תשע"ח, בו חגגו 'חיי"ם [=68] שנה' לנשיאותו של הרבי מלך המשיח השנה יחגגו בעזרת השם 'שבעים שנה' לנשיאות נשיא דורנו • לקריאה


**

לחיים ולברכה, חיילי צבאות השם שנלחמים במסירות עבור הרמטכ"ל!

יו"ד שבט השנה, זה משהו מיוחד מאוד.

למה? משום שאנחנו נמצאים השנה, ב'שנת החיי"ם' [=68 שנה] לנשיאותו של הרבי מלך המשיח. בוודאי כל חייל וחיילת מסניף מגדל העמק, למדו היטב את שיחת הרבי שליט"א בב' ניסן תשמ"ח, שם הרבי מסביר, שעל-ידי שאנחנו מכריזים 'יחי המלך' – אנחנו מוסיפים חיים גשמיים ממש למלך, הרבי!

התפקיד של רבי, הוא 'ממוצע המחבר'. מה זה 'ממוצע המחבר'?? 

מכיוון שהקב"ה הוא אלוקי מידי עבורנו, גופים גשמיים, לכן נתן לנו הקב"ה מתנה - הרבי שליט"א. הרבי תפקידו לחבר את האלוקות הכי נעלית, איתנו! וזאת, מכיוון שהוא עצמו כזה! מצד אחד הוא נראה כאחד האדם ומצד שני הקב"ה מלובש בו ממש.

זוהי בעצם תכלית הבריאה והעולם הגשמי. חיבור עליונים ותחתונים. החיבור החל במתן תורה על-ידי משה רבינו ומסתיים בגאולה השלימה על-ידי הרבי מלך המשיח. 

כאן מגיעה מעלתה המופלאה של הכרזת הקודש 'יחי אדוננו'. מכיוון שעל-ידי ההכרזה, אנו מוסיפים חיות גשמית לרבי, מסתבר, שבזכות הכרזת הקודש אנו פועלים את הכוונה הסופית של הבריאה! אנחנו ממלאים את 'תאוותו' של ה' ש'נתאווה להיות לו יתברך דירה בתחתונים'!!

כעת גם מובן (על-פי השכל האנושי), מדוע החל הרבי לעודד במסירות נפש ממש (!) את הכרזת הקודש 'יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד', דווקא בשנים האחרונות. הרבי בשנים אלו בשיחות ה'דבר מלכות', שאנו נמצאים בתקופה מיוחדת 'על סף הגאולה' ו'ציחצחו את הכפתורים' וכו'. מכיוון שכן, כעת הזמן ביתר שאת, להוסיף בהכרזת 'יחי', שפועלת את ענינה של הגאולה.

יש לזכור כמובן, שאין הכוונה שיש רק להכריז בפה. צריכים לחיות עם התוכן של 'יחי אדוננו' בכל רגע. להרגיש בכל מחשבה דיבור או מעשה, שיש עלינו אדון ('אדוננו') שאנו צריכים לקיים את פקודותיו.

 יש לנו מורה דרך ('מורנו') שמתווה לנו כיצד לקיים את תורתנו הק'. יש לנו רבי ('רבינו') שמתורתו והנהגותיו אנו לומדים ומתנהגים. יש לנו מלך!! ואנחנו צריכים להתבטל אליו 'כמו חמור לרוכב' (כמו שנהג לחזור ר' אברהם פריז, עליו קראנו באחד מעיתוני 'הקרב האחרון'..)!!

וכן, לא לשכוח. הרבי ימשיך להנהיגנו 'לעולם ועד'! הרבי חי בגוף גשמי ומשנה לשנה נהיה 'יותר חי, יותר פעיל, יותר בריא' (כדברי הרבי שליט"א בתשמ"ה).

**

בסדר. הפנמנו שיש להכריז 'יחי' ובעצם זה כל החיים שלנו. אבל מה זה אומר לנו באופן פרטי? כאן נכנסים לתמונה השיחות האחרונות ששמענו לעת-עתה מהרבי מלך המשיח - שיחות ה'דבר מלכות'.

בשיחות אלו, הרבי מסביר, מחיה ומעורר לפעולה ממשית להבאת הגאולה. בכדי ש'יחי אדוננו' יהיה חי ופנימי אצלי - מוכרחים ללמוד היטב ולהעמיק ב'דבר מלכות'! בהם הרבי נותן לנו את כל האפשרות 'לחיות גאולה' ולהביא גאולה לעולם.

קדימה חיילי 'הנבחרת'! בואו נתמסר לרבי לרגל 'חיים שנה' לנשיאותו ונביא לו מתנה - השתתפות במלוא המרץ והכוחות במבצע האדיר 'חדור בד"מ'! נלמד את ה'דבר מלכות' היטב יחד עם ההורים, נפנים ונבצע את הוראות הרבי משיחנו מהשיחות, נשתתף בפעילות השבועית של צבאות השם ונעלה בדרגות.

נשתתף. נתמסר. נחיה. נביא התגלות נאו ממש.

אז ברגע זה, בו הרבי שליט"א מתגלה, נעמוד בגאון ומתוך כוונה עמוקה, נקבל את מלכותו בהכרזת הקודש:

'יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד'!!!!


כתבות נבחרות