יום ראשון

הרבי מלך המשיח מעודד 'יחי אדוננו'יום שישי

צבאות השם: רכזי הסניפים התכנסו לקראת עונת החורףרכזי ומפקדי סניפי צבאות השם התכנסו לערב הכשרה והדרכה לקראת פתיחת עונת החורף. יו"ר תנועת הנוער צבאות השם בארץ הקודש הרב דוד נחשון פתח בדברים נלהבים על התנופה בפעילות הארגון • צילום: חיים טויטו • לדיווח וגלריית תמונותבשעה היעודה התכנסו קציני ומפקדי הסניפים שהגיעו מכל רחבי הארץ לערב הכשרה והערכות לקראת פתיחת עונת החורף בסניפי צבאות השם.

הרב דוד נחשון יושב ראש תנועת הנוער צבאות השם בארץ הקודש פתח והרחיב על השליחות המיוחדת בה זכינו לפועל. הרב נחשון מספר על השותפות בפיתוח הארגון והשליחות המיוחדות מהרבי מלך המשיח להם זכה ר' אברהם (אבי) טאוב ע"ה, שאנו נמצאים בימי השבעה.

הרב דניאל הושיאר, מנהל הפרויקטים בצבאות ה' פרס בפני הרכזים אפשריות מיוחדות של הרחבת המשאבים לסניפים.

מנהל הסניפים הרב שלמה דיקשטיין מעביר בפני הרכזים הדגשים רבים הנותים כלים פרקטיים וחיות מחודשת לעבודת השליחות.

כעת נחשפים הרכזים והמפקדים לתוכנית החורף וההפתעות הרבות שהכינו במפקדת צבאות השם עבור החיילים. הרב יוסף יצחק בן ציון מציג את החידושים המיוחדים וההפקות הרבות שיצאו לאור.

שליח הרבי מלך המשיח ויו"ר מוסדות חב"ד אור יהודה הרב מנחם מענדל פרידמן מעלה על נס את פועלם של הרכזים ועל ההשפעה העצומה שיש לפעילות על נשמות החילים ומשפחתם.

מכאן יוצאים השלוחים להמשך עשיה מתמדת מתוך חיות מחודשת בזכות הגדולה לפעול בארגון שהרבי שליט"א הקים להשלמת המשימה – הבאת הגאולה השלימה תיכף מיד!

כתבות נבחרות