יום רביעי

רבי תתגלה! גן ישראל מגדל העמק מחכים!באווירה גאולתית וחסידית נחתם דיי קעמפ 'גן ישראל' מגדל העמק, עם 75 חיילים נאמנים ומסורים לרמטכ"ל, כשכל העת עושים כל שביכולתם להביא את גילוי הרבי מלך המשיח שליט"א. ראו זאת בתפילות, במסדרים, בפעילויות המאתגרות, בלימודים ובטיולים.

בגלריה זו מובאות התמונות מהשבוע השני שבו נהנו החיילים ממלחמת ופרצת, בריכה, פעילות "כובשים עולם-מביאים גאולה!", התוועדות כ' מנחם-אב, פעילות שדה מוקשים, שייט קייאקים בנהר הירדן, ומעמד סיום מרגש במהלכו כתבו כל החיילים לרבי מה"מ על זמן שהותם בדיי קעמפ ועל ההחלטות הטובות איתם הם יוצאים לקבל פני משיח צדקינו!

את מילות הסיסמא "רק לפתוח את הדלת הוא כבר בא!" אפשר היה לחוש  שעה כשמספר חיילים באו למפקדיהם וטענו: פתחנו את הדלת בבית והוא לא בא...

הדיי קעמפ "גן-ישראל' במגדל העמק, מאורגן על-ידי סניף 'צבאות השם' במגדל העמק, לזכרון נשמת הרה"ח ישראל יצחק ב"ר שמואל ע"ה זלמנוב. שעל-ידי תנועת הנוער 'צבאות השם' בארץ הקודש, ומתופעל על-ידי תלמידי התמימים מקהילת חב"ד במגדל העמק.


כתבות נבחרות