יום ראשון

גן ישראל מגדל העמק: עושים נחת לרביבאווירה גאולתית וחסידית נחתם דיי קעמפ גן ישראל מגדל העמק בפעם התשיעית, ממנו יצאו החיילים עם החלטות טובות לכבישת העולם לזירוז התגלותו של הרבי מלך המשיח.

בשבוע השני  של הדיי קעמפ נהנו החיילים ממלחמת ופרצת עוצמתית בה הדיי קעמפ נחצה לשני פלוגות, מלך המשיח (יחידה הכללית) ומשיחי (יחידה הפרטית) במהלכה שיננו החיילים מאות משניות ושורות תניא בע"פ, מעמד סיום המלחמה התקיים בבריכה שם הוכרז כי פלוגת 'מלך המשיח' ניצחה.

יום בריאות וספורט, לונה פארק אתגרי לדייג שכלל:  שייט, דייג עצמי, ושלל מתקני מים, ומעמד סיום מרגש במהלכו התקיים חידון על חוברת הלימודים בשילוב מערחידונים, לאחר מכן כתבו כל החיילים לרבי מה"מ על שהותם בדיי קעמפ ועל ההחלטות הטובות שהחליטו כדי  להמשיך ולחיות את הדיי קעמפ למשך השנה כולה, חדורים בשליחות היחידה קבלת פני משיח צדקינו בפועל ממש!

הפעילויות הגיעו לרחבי העיר, וקידוש השם של החיילים הגיע גם לתושבי העיר, שהתפעלו ממעצמת החינוך של הפעילות עם חיילי צבאות השם במגדל העמק למעלה מעשרים שנה.

הדיי קעמפ הוקדש השנה, לז"נ הרה"ח ר' זלמן טוביה ע"ה הכהן אבעלסקי שליח הרבי שליט"א ורבה הראשי של מדינת מולדובה.

הדיי קעמפ הינו חלק מפעילות סניף צבאות השם במגדל העמק שעל ידי תנועת הנוער 'צבאות השם' בארץ הקודש, הפועל בעיר למעלה מעשרים שנה.  

לז"נ הרה"ח ר' ישראל יצחק ב"ר שמואל ומרת יוכבד ב"ר חיים מאיר זלמנוב.
  

יום שבת

תמונת היום ◾ חיילים נאמנים!היום, יום רביעי, נעמדו חיילי דיי קעמפ 'גן ישראל' מגדל העמק לתמונה המסורתית בחזית בית הכנסת חב"ד מגדל העמק – 770. הדיי קעמפ מתקיים מטעם תנועת הנוער צבאות השם בארץ הקודש בפעם התשיעית כחלק מפעילות הסניף הפועל בעיר למעלה מעשרים שנה.

הדיי קעמפ התקיים השנה לע"נ הרב זלמן טובי'ה הכהן ע"ה אבעלסקי.

סניף צבאות השם במגדל העמק מוקדש לע"נ הרה"ח ר' ישראל יצחק ב"ר שמואל ומרת יוכבד ב"ר חיים מאיר ע"ה זלמנוב.

יום שישי

תשע שנים של הצלחה ב'גן ישראל' מגדל העמקכמידי שנה, מזה תשע שנים, בימי הקיץ מתקיים דיי קעמפ גן ישראל במגדל העמק לילדי הקהילה והסביבה, בו החיילים נהנים משבועיים מלאים של חוויה חסידית חינוכית בשילוב אטרקציות וטיולים לנחת רוח הרמטכ"ל – הרבי מלך המשיח.

גלרית סיכום השבוע הראשון בדיי קעמפ, בו נהנו החיילים מפעילות פתיחה, יום שמחה, סולמות וחבלים, פעילות בתי חב"ד, שיט באגם מונפורט, יום ספורט, והכנת כדורי שוקולד, כמו כן במהלך השבוע שיננו החיילים בע"פ מאות משניות ושורות תניא במסגרת המבצע "משלגאולה" מטעם תנועת הנוער צבאות השם בארץ הקודש.

הפעילויות מגיעות לרחבי העיר, גן ישראל במגדל העמק כובש את השטח, וקידוש השם של החיילים מגיע גם לתושבי העיר, שמתפעלים ממעצמת החינוך והפעילות עם חיילי צבאות השם למעלה מעשרים שנה.

הדיי קעמפ הוקדש השנה, לז"נ הרה"ח ר' זלמן טוביה ע"ה הכהן אבעלסקי שליח הרבי מלך המשיח והרב הראשי של מדינת מולדובה, כחלק מפעילות תנועת הנוער 'צבאות השם' בארץ הקודש, סניף מגדל העמק, הפועל בעיר למעלה מעשרים שנה לזכרון נשמת הרה"ח ישראל יצחק ב"ר שמואל ומרת יוכבד ע"ה זלמנוב


מנהל סניף מגדל העמק - הרה"ח הרב משה זלמנוב שליט"א, משלוחי הרבי מלובביץ' מלך המשיח שליט"א למגדל העמק.

כתבות נבחרות