יום שלישי

150 חניכים מאושרים ביום טיול מהנה


שפע של חוויות ואטרקציות חסידיות ומאתגרות, עברו בשמחה ואושר על 150 חניכי מחנה הקיץ 'גן ישראל מגדל העמק'. 5 ימי הנאה וכיף מלאים בהתקשרות לרבי מלך המשיח חלפו ביעף והחניכים מלאי תשוקה לימי המלחמה הבאים • הדיי קעמפ מאורגן על ידי ארגון הנוער 'צבאות השם מגדל העמק' • צילום שמוליק פרידמן • לגלריית תמונות מרהיבהשפע של חוויות ואטרקציות חסידיות ומאתגרות, עברו בשמחה ואושר על כ-150 חיילי מחנה הקיץ 'גן ישראל מגדל העמק'. 5 ימי הנאה וכיף מלאים בהתקשרות לרבי מלך המשיח חלפו ביעף והחיילים מלאי תשוקה לימי המלחמה הבאים..
השכם בבוקר נצבים הכן סיירות מובחרות ל'סדר השכם' מיוחד, בו למדו בחיות את שיחת ה'דבר מלכות' השבועית עם המפקדים ומיד לאחר מכן נעמדו למסדר עוצמה עם שאר הסיירות. הכרזת 'יחי' פרצה בבת אחת מכלל החיילים, לאחר דרישתו הנוקבת של הגנרל להתגלות הרבי שליט"א.
בסיום שירת פרק ל"ב בתניא, התפללו החניכים מילה במילה מתוך הסידור ברצינות הראויה. שעת הארוחה במגדל העמק, זהו זמן מיוחד להתוועדות של החיילים עם המדריכים..
הלימודים השנה זה אחרת לגמרי. החיילים מצפים לזמן זה מאז היום שחלף.. בשקיקה ובריתוק לומדים מתוך חוברת הלימודים המושקעת 'הרבי שלי' ולבסוף ממלאים את דפי העבודה.
את זמן ההפסקה מנצלים החיילים לשינון ובחינה של תניא בעל-פה ומקבלים את כרטיסי 'משיח סאלדאט' למבצע הגדול של הדיי קעמפ.
משרד הפעילות לא מפסיק להפתיע.. פעילות 'חפש את המטמון' ומשחק חברה 'הדרך הישרה', הוציאו משלווה גם את האדישים..
וכמובן מלחמת הסיירות בשיאה. סיסמאות, שלטים, הכרזות ועוד מילאו את קמפוס מחנה הקיץ והכניסו אותו לאווירת מלחמה להבאת הגאולה.
לבריכה ומתקנים מיוחדים צעדו החיילים בשיירה בשילוב הכרזות הפסוקים, שירת ההמנונים וכדומה, שגרמו קידוש ה' ושם ליובאוויטש גדול בקרב תושבי העיר.
הדיי קעמפ מאורגן על ידי תנועת הנוער צבאות השם סניף מגדל העמק בראשות שליח הרבי למגדל העמק הרב משה זלמנוב ותחת 'רשת מחנות הקיץ בארץ הקודש'.
לזכרון נשמת הרה"ח ישראל יצחק ומרת יוכבד ע"ה זלמנוב והגה"ח זלמן טוביה ע"ה אבלסקי.
כתבות נבחרות