יום שבת

עוצמה: תהלוכת הילדים של מגדל העמק

 כמאה וחמישים ילדים וילדות הקרייה החרדית במגדל העמק השתתפו בתהלוכה הססגונית והמיוחדת של השנה. לגלריית התמונות


במהלך התהלוכה הכריזו הילדים את פסוקי התורה שבחר הרבי, כאשר שלטי מבצעי הקודש של הרבי מלך המשיח בידם, חדורים בשליחות היחידה 'קבלת פני משיח'.
בסיום התהלוכה הססגונית לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי, שגרמה קידוש שם ה' וליובאוויטש אדיר, התיישבו המשתתפים לכנס צבאות השם ענק ומלא בתוכניות מיוחדות. בסיום הכרזת 12 הפסוקים והכרזת הקודש 'יחי אדוננו', התקיימה הגרלת פרסים וספרי קודש ענקית ושווה במיוחד. מיד לאחר מכן, פנו המשתתפים לכיוון המדורה המרכזית. בסיום, קיבל כל משתתף את הספרון החדש 'אין יהודי בודד'.

התהלוכה נערכה כל ידי תנועת הנוער 'צבאות השם' בארץ הקודש סניף מגדל העמק, בניהול הרב משה זלמנוב, משלוחי הרבי שליט"א לעיר ומרבני 'מכון הלכה חב"ד', בהשתתפות אנ"ש חסידי חב"ד תושבי השכונה בגופם ובממונם.

התהלוכה התקיימה לעילוי נשמת הרה"ח ישראל יצחק ומרת יוכבד ע"ה זלמנוב והרה"ח זלמן טוביה ע"ה אבלסקי.

עד מתי?! • בקשר למאורעות האחרונים

 


מערכת אתר 'צבאות השם מגדל העמק' מביעה את צערה העמוק מהאירוע הכאוב שאירע ביום שישי האחרון, ומגישה בזאת את דבריו המעוררים של הרבי מלך המשיח בשיחת פרשת 'תצווה' תשנ"ב:


"לגמרי לא מובן מה קרה כאן?!…

ואין אל מי לפנות בשאלה, כי כל הנמצאים כאן – או שאינם יודעים באותה מדה שאני לא יודע, או קצת יותר או קצת פחות.

וממילא, מה יצא לי ומה יצא לכם – מזה שהשאלה נשארת שאלה, ובינתיים הקב"ה מעכב – רחמנא ליצלן, הי' לא תהי' – את הגאולה האמיתית והשלימה (אפילו ל)עוד רגע אחד!

…ומה יוצא מזה שישנה שאלה ללא מענה; בינתיים רואים איך שרחמנא ליצלן – הגאולה האמיתית והשלימה מתעכבת, ועובר עוד רגע ועוד רגע ועוד רגע..

וממילא מובן, שהקב"ה מוכרח (כביכול) לתת לכל יהודי, ולכל בני ישראל – אריכות ימים ושנים טובות!!

ומה שהקב"ה רוצה נחת-רוח ממסירת-נפש וכו', הרי מספיקה המסירת-נפש של יהודי הנמצא בגלות, והוא נמצא בגלות מתוך ידיעה שזהו המשך של 19 מאות שנה בגלות – ועדיין לא בא!!…

וכך עובר – עוד יום ועוד יום, עוד שבוע ועוד שבוע, ועוד רגע ועוד רגע, וכשאומרים "עד מתי ועד מתי" – אז מ'שרייט "עד מתי" און מ'זאגט "עד מתי" און מ'טראכט "עד מתי", וכו' וכו' – הנה מה שיוצא בפועל הוא, שמתווסף בפועל עוד ענין של קידוש השם בפשטות!!…

נלקחה עוד נשמה יהודית, ולא עוד, אלא, שהיא נלקחה מילדי', שבנוגע לאמא, הרי מסירת-נפש זו – שהיא מפקירה את ילדי', והיא מוסרת את חינוכם לאחרים – היא מסירת-נפש גדולה יותר מהמסירת-נפש שלה בעצמה – מסירת-נפש למעלה ממסירת-נפש!!!

..ועוד, והוא העיקר, שאין להאריך בדברים אלו כמ"ש "על כן יהיו דבריך מעטים", כי "ברוב דברים גו'", יכול להיות איזה ענין שלא כדבעי, וממילא – מה יצא לי מזה, מה יצא לכם מזה, ומה יצא לכל הסביבה מזה.

ויהי רצון, שנחסוך את הדיבור בענינים אלו כיון שתיכף ומיד תהי' הגאולה האמיתית והשלימה, ו"הקיצו ורננו שוכני עפר", ומכיון שהצדיקים יקומו ראשונים בתחיית המתים כולל האשה שנהרגה על קידוש השם – היא תתראה עם ילדי' תיכף ומיד, ואזי היא תוכל להמשיך בחינוכם מתוך שמחה וטוב לבב, ויהי רצון – שזה יהי' תיכף ומיד ממש, ו"לא עיכבן אפילו כהרף עין".

כתבות נבחרות