יום רביעי

הקהל עוצמתי לחיילי צבאות ה' במגדל העמק
כמאתיים חיילי צבאות השם מקהילת חב"ד במגדל העמק והסביבה השתתפו בכינוס הקהל ע-נ-ק.
במהלך הכינוס הכריזו את שנים עשר הפסוקים ו'יחי אדוננו' וביקשו את התגלות הרבי מלך המשיח שליט"א. נתנו צדקה, שמעו נקודה משיחה של הרבי, צפו במראות קודש והשתתפו בהגרלת ספרי קודש ופרסים יקרי ערך.
הוקרן הסרט 'שליחות בסכנה' המבוסס על חייו של חייל בשליחות, אשר למרות הקשיים שיש לו אינו מתפעל וממשיך בשליחות.
במהלך הכינוס הוכרז על פתיחת מבצע הקהל בסניף שיומשך על כל השנה בעז"ה, עם תגמולים חסידיים לחיילים המתמידים.
הכנס והפעילות במשך השנה הינם לז"נ – הרה"ח ישראל יצחק ב"ר שמואל ומרת יוכבד ב"ר חיים מאיר ע"ה זלמנוב. והרה"ח זלמן טוביה ב"ר שמריהו הכהן ע"ה אבעלסקי – השליח והרב הראשי של מדינת מולדובה.
הכינוס אורגן ע"י תנועת הנוער צבאות השם בארה"ק סניף מגדל העמקו המופעל ע"י הרב משה זלמנוב ור' אלעזר ולדמן ותמימים.כתבות נבחרות