יום רביעי

מאות חיילי צבאות ה' בכנס חנוכה ענק במגדל העמקכשלוש מאות חיילי וחיילות צבאות השם ממגדל העמק והסביבה, התקהלו לכנס 'ראלי' חנוכה עוצמתי ומוצלח.
תוכנית הכנס היתה גדושה ומגוונת בתוכניות חסידיות. במהלך הכינוס הכריזו החיילים את שנים עשר הפסוקים ו'יחי אדוננו' ודרשו את התגלותו המיידית של הרבי מלך המשיח. צפו ב'מראות קודש' מיוחדים מהרבי שליט"א בקשר לחיילי צבאות השם – 'משיחי', הרה"ח הרב משה זלמנוב – משלוחי הרבי למגדל העמק ומנהל הסניף, הוזמן להדליק את החנוכייה ומיד לאחר מכן שרו החיילים בחיות נפלאה את 'הנרות הללו', חולקו פרסים למצטייני הסניף, שמעו על המשמעות הפנימית של חג החנוכה, הוקרן הסרט העלילתי 'צופה למרחק' שתוכנו ש'רבי לעולם אינו טועה'! והשתתפו בהגרלת ענק על פרסים יקרי ערך. כשי קיבלו החיילים 'דמי חנוכה', תמונה של הרבי ואת עלון הסניף 'הקרב האחרון'.
הכנס אורגן על ידי תנועת הנוער צבאות השם בארץ הקודש סניף מגדל העמק.
מנהל הסניף – הרה"ח הרב משה זלמנוב, משלוחי הרבי מלך המשיח למגדל העמק ומרבני 'מכון הלכה חב"ד'. מפקדי צבאות השם – תמימים מקהילת חב"ד מגדל העמק וישיבות חב"ד באזור.
הכנס התקיים לזכרון נשמת – הרה"ח ישראל יצחק ב"ר שמואל ומרת יוכבד ב"ר חיים מאיר ע"ה זלמנוב, הגה"ח הרב זלמן טוביה ב"ר שמריהו הכהן ע"ה אבעלסקי – שליח הרבי ורבה הראשי של מדינת מולדובה.יום שלישי

מהפכני: פארבריינגען לחיילי צבאות ה' במגדל העמקכמאה חיילי צבאות השם ממגדל העמק והסביבה, התאספו בהתרגשות לפארבריינגען ה' טבת חסידי, מהפכני מסוגו, באולם אירועים חגיגי סביב שולחנות ערוכים והתוועדו יחד על מהותו של יום והתקשרות לרבי מלך המשיח. ההתוועדות נפתחה בנטילת ידיים לסעודת יום טוב ובאמירת 'לחיים', כיאה להתוועדות חסידית.
"אשרינו!" – המח"ט החל להתוועד על הזכות הגדולה, שזכינו להיות חסידי חב"ד ליובאוויטש ובפרט חיילי צבאות השם – 'משיחי' ועל ההכרחיות בלימוד חסידות יחד עם התקשרות לרבי שליט"א והדרכים לכך.
אחד מרגעי השיא היה שכל החיילים נעמדו והחלו לרקוד בעוז מתוך אהבת ישראל מרגשת.. את שירת האמונה 'יחי אדוננו' במרץ ו'קאך' מיוחד.
לאחר מכן, התוועד עם החיילים, הרב לוי חרותי -  רכז סניף הבוגרים, בחיות ייחודית על מעלתה הרוחנית של התוועדות חסידית ותכונותיה הסגוליות.
"בעל מנגן" – כאן כל חייל, נהפך ל'בעל מנגן' ממש.. אחד המפקדים לימד את הניגון החבד"י 'אליהו הנביא' והרקע שמאחורי הניגון בשילוב תוכנית מושקעת. בסיום הניגון, נעמדו כל החיילים לאמירת פרקו של הרבי, אותו קרא ברגש רב הרב משה שפרלינג, משפיע בקהילה וסיים בהכרזת 'יחי אדוננו'.
"טאפרו דא פלאחו" – הגנרל הודיע על החלטה טובה משותפת של כל החיילים מהתוועדות זו, לומר בכל יום את פרקו של הרבי מלך המשיח ולא לשכוח "לפרוק את החבילות" מהתוועדות זו בחיי היום יום. בסיום ההתוועדות קיבלו החיילים כשי מהודר את פרקו של הרבי לשנה זו.
ה'פארבריינגען' נערך על ידי תנועת הנוער צבאות השם בארץ הקודש סניף מגדל העמק.
מנהל הסניף – הרה"ח הרב משה זלמנוב, משלוחי הרבי שליט"א למגדל העמק. מפקדי צבאות השם – תמימים מקהילת חב"ד מגדל העמק ומישיבות חב"ד באיזור.
הפארבריינגען התקיים לעילוי נשמת – הרה"ח ר' ישראל יצחק ב"ר שמואל ומרת יוכבד ב"ר חיים מאיר ע"ה זלמנוב. הגה"ח הרב זלמן טוביה ב"ר שמריהו הכהן ע"ה אבעלסקי – שליח הרבי ורבה הראשי של מדינת מולדובה.


כתבות נבחרות