יום שישי

תמונת היום ▪ תמונה אחת ששווה מאהחיילים נאמנים!

מאה חיילי דיי קעמפ 'גן ישראל' מגדל העמק, נעמדו לתמונה המסורתית, בחזית בית כנסת חב"ד 770 במגדל העמק.