יום רביעי

סניף מגדל העמק מוביל בתחרות הארציתבתחרות הארצית של צבאות השם בארץ הקודש, במבצע 'שאלה בהפתעה' - בו נשאלים החיילים באמצעות הטלמסר שאלות מתוך החומר הנלמד בסניף, סניף מגדל העמק מוביל בתחרות עם ניקוד של 2620 נקודות!

בתמונה החיילים לומדים בסניף, מתוך הספר של צבאות השם, בהנאה ובשמחה.