יום שני

תוכנית פעילות צבאות השם מגדל העמק » לקריאה


תנועת הנוער צבאות השם מגדל העמק, הוציאה לאור מכתב להורים שמפרט את דרכי פעילות התנועה, בזמן החורף. במכתב פירוט על הפעילות השבועית, הכנסים החודשיים, ההתוועדויות העונתיות, העלונים, המבצעים ועוד. לקריאת המכתב