יום חמישי

120 חיילים בהתוועדות מרשימה במגדל העמקלמעלה ממאה חיילי צבאות השם מקהילת חב"ד מגדל העמק, התאספו בהתרגשות ל'פארבריינגען' י"ד כסלו חסידי, באולם אירועים מפואר סביב שולחנות ערוכים והתוועדו יחד על מהותו של יום והתקשרות לרבי שליט"א. ההתוועדות נערכה על ידי תנועת הנוער 'צבאות השם' מגדל העמק • לדיווח נרחב וגלריית תמונותלמעלה ממאה חיילי צבאות השם מקהילת חב"ד מגדל העמק, התאספו בהתרגשות ל'פארבריינגען' י"ד כסלו חסידי, באולם אירועים חגיגי סביב שולחנות ערוכים והתוועדו יחד על מהותו של יום והתקשרות לרבי שליט"א.
ההתוועדות נפתחה בנטילת ידיים לסעודת יום-טוב ובאמירת 'לחיים', כיאה להתוועדות חסידית.
"פותחין בדבר מלכות" – כל חיילי צבאות השם צפו במראות קודש נדירים מהרבי מלך המשיח שליט"א, אודות תקופתנו, תוך כדי הוידיאו הצטרפו החיילים לנגינת החסידים בהתוועדות אצל הרבי כאשר הם שמים ידיים אחד על השני, מתוך אהבת ישראל מרגשת..
הגנרל החל להתוועד ברגש רב על כך, שמאז י"ד כסלו רואים ברורות, לכל אורך שנות נשיאות הרבי מלך המשיח, שכל מטרת דורנו זה להביא את הגאולה. "היום שקישר אותי עימכם ויחד נתייגע להביא את הגאולה".
לאחר המנה הראשונה, הוגש מרק בשרי חמים ובזמן זה, החיילים ניגנו בשמחה את ניגון 'מהרה ישמע' ואחד המפקדים התוועד על י"ג כסלו ומשמעותו אלינו.
אחד מרגעי השיא היה שכל החיילים נעמדו והחלו לרקוד בעוז מתוך אהבת ישראל מרגשת.. את שירת האמונה 'יחי אדוננו' במרץ ו'קאך' מיוחד, תוך כדי צפייה בוידאו של ר"ח כסלו תשנ"ג.
בסיום הוידאו, התוועד בחיות מיוחדת הרב אסי שיחי' הראל עם החיילים על הזכות הגדולה, שזכינו להיות חסידי חב"ד ליובאוויטש ובפרט חיילי צבאות השם – 'משיחי' ועל ההכרחיות בלימוד חסידות יחד עם התקשרות לרבי שליט"א והדרכים לכך, בפרט ב'שנת החיים'.
"בעל מנגן" – כאן כל חייל, נהפך ל'בעל מנגן' ממש.. אחד המפקדים לימד את ניגון חבד"י שמח ובלתי מוכר והרקע שמאחורי הניגון בשילוב תוכנית מולטימדיה מושקעת.
ריקודי שמחה סוערים, לקבלת פני משיח, נערכו בסיום התוכנית 'בעל-מנגן', כאשר המפקדים והחיילים יוצאים מהגבלות ועושים את ה'קולע' החסידי.. המנה האחרונה הגיעה והגנרל התוועד על משמעות י"ט וכ' כסלו, ועל כך שכל חייל צריך לצאת מהגלות פנימי בעבודת השם ולחגוג את 'חג הגאולה' כיאה, על-ידי לימוד החסידות, כוונה בתפילה ועוד, כאשר כל העבודה חדורה בקבלת פני משיח בפשטות.
"טאפרו דא פלאחו" – הגנרל הודיע על ההחלטה טובה המשותפת של כל החיילים מהתוועדות זו, לומר בכל יום את פרקו של הרבי מלך המשיח ולא לשכוח "לפרוק את החבילות" מהתוועדות זו בחיי היום יום. בסיום ההתוועדות קיבלו החיילים כשי מהודר את פרקו של הרבי לשנה זו.


ה'פארבריינגען' נערך על ידי תנועת הנוער צבאות השם מגדל העמק. מנהל הסניף – הרה"ח הרב משה שיחי' זלמנוב, משלוחי הרבי שליט"א למגדל העמק ומרבני 'מכון הלכה חב"ד'. רכז הפעילות – הרב אסי הראל, משפיע בקהילה. מפקדי צבאות השם – תמימים מקהילת חב"ד מגדל העמק ומישיבות חב"ד באיזור. 
ה'פארבריינגען' התקיים לעילוי נשמת – הרה"ח ישראל יצחק ומרת יוכבד ע"ה זלמנוב. הגה"ח הרב זלמן טוביה הכהן ע"ה אבעלסקי – שליח אד"ש ורבה הראשי של מדינת מולדובה.