יום שלישי

החיילים בעיצומה של ההכרזה שמוסיפה חיים למלך ♦ וידאומאות החיילים והחיילות שהשתתפו בכנס 'הכתרת המלך', שנערך לרגל י' שבט, הכריזו יחד בחיות רבה את הכרזת 'יחי אדוננו', לאחר אמירת 12 הפסוקים ומאמרי חז"ל שהרבי מלך המשיח קבע לאומרם. לצפייה