יום שישי

ג'ינגל מבצע 'חדור בד"מ' ♦ לשמיעה
לבקשת הגולשים, מצורף הג'ינגל המושקע של מבצע 'חדור בד"מ', שנחשף בכנס צבאות השם האחרון. מילות הסיסמא מצורפות. לשמיעה
הג'ינגל העוצמתי של המבצע הענק 'חדור בד"מ'!

(מנגינת פרקו של הרבי שליט"א לפרק קט"ז – 'אתהלך לפני השם')


אני חדור בד"ם
כן, חדור ב'דבר מלכות'
זו הפקודה האחרונה
לפני ההתגלות.

צבאות השם מגדל העמק 
חדורים בד"ם
נושמים, חיים משיח
הופכים את העולם.

בכל מעשה, כל דיבור שלי או פעולה
כולם ירגישו שאני חי ת'נקודה.

הנבחרת! ת'שיחות האחרונות לומדים
עם אחד ההורים, כל שבוע מתמידים
משימות מבצעים ובדרגות עולים
ונחת רוח רב לרעבע גורמים.