יום שישי

הוצאות והכנסות פעילות הרבי במגדל העמק ⃔ היה שותף!


10,560 ש"ח. זה הסכום אותו הוציאה תנועת הנוער 'צבאות השם' מגדל העמק, עבור פעילות התנועה בחודשיים האחרונים בלבד! עזור לנו למנף את הפעילות הקדושה לנחת רוחו של הרבי מלך המשיח שליט"א. היה שותף להצלחה! לקריאת הדו"ח