יום שני

עשרות ילדים שמחים ונהנים במועדון השבועי ⏪ גלרייה שבועית


עשרות חיילי צבאות השם, השתתפו בהנאה רבה בפעילות צבאות השם השבועית. הפעילות החלה בלימוד מרתק ומשותף יחד עם המדריכים, מתוך חוברת לימוד מיוחדת, לאחר מכן ענו החיילים על השאלות בבקיאות רבה ובסיום נערכה פעילות מיוחדת וכל חייל כתב לרבי שליט"א אודות מספר 'החלטות טובות' שקיבל כ'מתנה רוחנית' עבור יום הולדתו של הרבי מלך המשיח. כמו כן, נגמר המבצע של אלבום 'דרכי החסידים' של צבאות השם הארצי. לתמונות