יום חמישי

תוכנית ה'ראלי' הפופולארית צולמה במגדל העמק


כמאה וחמישים ילדים, השתתפו במבצע העונתי של תנועת הנוער 'צבאות השם מגדל העמק', בו למדו את שיחות ה'דבר מלכות' עם הוריהם, ביצעו משימות ועוד. כתגמול, זכו המצטיינים ביותר להשתתפות בצילומים לתוכנית ה'ראלי' החודשית של צבאות השם הארצי, עם המפיק המסור ר' שניאור זלמן ערד. לתמונות ודיווחכמאה וחמישים ילדים, השתתפו במבצע העונתי של תנועת הנוער 'צבאות השם מגדל העמק', בו למדו את שיחות ה'דבר מלכות' עם הוריהם, ביצעו משימות ועוד. כתגמול, זכו המצטיינים ביותר להשתתפות בצילומים לתוכנית ה'ראלי' החודשית של צבאות השם הארצי, עם המפיק המסור ר' שניאור זלמן ערד.

נושא התוכנית הוסב לתוכן המבצע הלימודי במגדל העמק – 'חדור בד"ם' [=ב'דבר מלכות']. בתוכנית גילמו החיילים את הסיפור עם יעקב אבינו ובנו יוסף, בו ניכר כי יוסף נשאר נאמן תמיד לתורה ומצוות בעקבות כך שחזר ושינן את השיעור האחרון שאביו לימדו – 'עגלה ערופה'. בסיום נערך קליפ קצר אודות פעילות הסניף.

תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים להצלחת המבצע המוצלח!
תודה מיוחדת לארגון צבאות השם בארץ הקודש, לצוות תוכנית ה'ראלי' ולתמים שמואל ערד.

מבצע הלימוד 'חדור בד"ם', התקיים על ידי תנועת הנוער 'צבאות השם' בארץ הקודש סניף מגדל העמק, בראשות הרה"ח הרב משה זלמנוב, משלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח למגדל העמק ומרבני 'מכון הלכה חב"ד'.

המבצע התקיים לעילוי נשמת הרה"ח ישראל יצחק ומרת יוכבד ע"ה זלמנוב. הגה"ח הרב זלמן טוביה ע"ה אבלסקי, שליח הרבי ורבה הראשי של מולדובה.