יום חמישי

הנבחרת בשיאה: 'מלחמת ופרצת' סוערת ועיקשת


יומיים מלאים, חדורי מלחמה עיקשת להבאת ההתגלות של הרבי שליט"א, עברו על 150 חיילי 'הנבחרת' – בשתי פלוגות, בדיי קעמפ 'גן ישראל מגדל העמק'. לאחר הכנת מלאכה מושקעת בנושא המלחמה הכינו החיילים עוגה לכבוד שבת קודש. אלפי שורות תניא בע"פ, תפילות בחיות, לימוד המנוני ותוכן הפלוגות ועוד. לבסוף, צוות השופטים הכריז על הפלוגה המנצחת: 'השליחות היחידה' הצלם שמוליק פרידמן מגיש גלרייה מרהיבה
יומיים מלאים, חדורי מלחמה עיקשת להבאת ההתגלות של הרבי שליט"א, עברו על 150 חיילי 'הנבחרת' – בשתי פלוגות, בדיי קעמפ 'גן ישראל מגדל העמק'. לאחר הכנת מלאכה מושקעת בנושא המלחמה הכינו החיילים עוגה לכבוד שבת קודש. אלפי שורות תניא בע"פ, תפילות בחיות, לימוד המנוני ותוכן הפלוגות ועוד. לבסוף, צוות השופטים הכריז על הפלוגה המנצחת: 'השליחות היחידה'!
במהלך המלחמה, נהנו החיילים במסדרים ותפילות עוצמתיים, למדו בסיפוק חומר לימודים מיוחד על תוכן הפלוגות ולמדו את המנוני הפלוגות, שיננו אלפי שורות תניא בע"פ, ביצעו משימות קרביות בבית ובשכונה, צחקו במערכוני שלישיית 'משפחת מונקעס' והשתעשעו בשלל פעילויות אטרקטיביות ואתגריות.
חיילי 'גן ישראל' מגדל העמק בולטים בקידוש שם השם וליובאוויטש רבתי וכל תושבי העיר נפעמים מעוצמת החינוך של חיילי צבאות השם - 'משיחי'.
דיי קעמפ 'גן ישראל מגדל העמק', מאורגן ע"י תנועת הנוער 'צבאות השם' בארץ הקודש סניף מגדל העמק בניהול הרה"ח הרב משה זלמנוב ותחת 'רשת מחנות הקיץ גן ישראל בארה"ק'.
מפקדי גן ישראל מגדל העמק - תמימים מקהילת חב"ד מגדל העמק ומישיבות תות"ל בארה"ק.