יום ראשון

מאות חיילים התבטלו למלך • תמונת הלילהבכיף והנאה נפגשו מאות ילדי וילדות מגדל העמק לכנס צבאות השם החודשי. בכנס דרשו הילדים שהרבי מלך המשיח יתגלה באולם הכינוס ממש וקיבלו את מלכותו כביטול של חייל למלך. תוכנית הכנס היתה מלאה מסרים חסידיים מלאים בענייני משיח. גלרייה ודיווח מלאים יעלו בהמשך. לתמונת הלילה

כתבות נבחרות