יום שישי

השיחות האחרונות - 'דבר מלכות' • הסרט המלאבעקבות מגיפת ה'קורונה', מערכת החינוך מושבתת. לרגל כך, אנו שמחים להגיש את הסרט המלא 'השיחות האחרונות - דבר מלכות', בהפקת צבאות השם בישראל ובשיתוף התנועה במגדל העמק. בסרט ישנה הרחבה רבה בחשיבות לימוד שיחותיו של הרבי מלך המשיח ובמיוחד מהשנים תשנ"א-תשנ"ב, בהם מורה לנו הרבי כיצד ניתן להיות מוכנים כעת לרגע שכולנו מצפים - גאולה • מרתק וערכי לצפייהכתבות נבחרות