יום שלישי

המנון 'דבר מלכות' - חולות מדבר • קליפ מרהיב
מאות ילדים השתתפו במבצע לימוד מיוחד של שיחות ה'דבר מלכות' [של הרבי מלך המשיח מהשנים תשנ"א\ב], שנערך במסגרת תנועת הנוער 'צבאות השם מגדל העמק'. המצטיינים שבהם, ערכו קליפ מרהיב של ההמנון המרגש 'חולות מדבר', שמתאר את סיפור מכירת יוסף הצדיק למצרים והמסר המעשי למצבנו הנוכחי - רגע קודם הגאולה. צפוכתבות נבחרות