יום חמישי

עשו כל אשר ביכלתכם להביא את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!

 את המילים התובעניות הללו זועק הרבי מלך המשיח שליט"א, בשיחתו הידועה - כ"ח ניסן ה'תנש"א.

בשיחה זו, לפני שלושים שנה, העביר הרבי מלך המשיח שליט"א את המושכות אלינו.
הרי הוא לא יכול להביא את עצמו!
לכן התפקיד הוטל עלינו.
מה עושים?

"ובמה מתבטאת עבודה זו – הרי זה ג"כ בפשטות: בהוספה בתורה ובמצוות, 
בלימוד התורה – נגלה דתורה ופנימיות התורה, ובקיום המצוות בהידור,
כולל ובמיוחד בענין שהזמן גרמא – קיום המנהג (כמש"כ אדמו"ר הזקן בסידורו) לומר וללמוד פרקי אבות
(לאחר תפלת מנחה) בשבתות בין פסח ועצרת, ובכל שבתות הקיץ.
ונוסף על הוספת עצמו בזה – צריכים להשפיע גם על אחרים שיוסיפו [ובפרט אם אצלו (המשפיע) בעצמו הי' חסר קודם בשלימות בקיום עבודתו, צריך הוא הרי להוסיף בזה כפליים לתושי',  
כולל ע"י השפעה על אחרים בזה], ובכללות העבודה דהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה
שמביאה במיוחד "אתי מר" דא מלכא משיחא.
וכל זה – מתוך הצפי' והתשוקה וכו' חזקה להגאולה– "אחכה לו   בכל יום שיבוא", כפי שאומרים בכל
יום בתפלה: "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים", ו(בימי החול) – "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח".

[דבר מלכות שמיני, שבת לאחר אמירת השיחה הידועה]

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

*רק תגובות מתאימות יתפרסמו לפי החלטת הנהלת האתר

כתבות נבחרות