יום שבת

10 שנות חינוך - דיי קעמפ גן ישראל מגדל העמק יוצא לדרך!


בפעם העשירית! דיי קעמפ 'גן ישראל' מגדל העמק יוצא לדרך!
הצטרפו למעצמת החינוך החסידי על טהרת הקודש וחדור בשליחות היחידה - קבלת פני משיח צדקנו.