יום שישי

טיסה בשמי הארץ למצטייני סניף מגדל העמקכמאה חיילי צבאות השם מסניף מגדל העמק, השתתפו במבצע 'משיחי' של סניף מגדל העמק. במבצע למדו החיילים שיחה של הרבי מלך המשיח יחד עם הוריהם, השתתפו בפעילות הסניף השבועית, מילאו משימות לזירוז הגאולה, ארגנו כנסי צבאות השם ועוד.

מתוכם נבחרו חיילים מצטיינים שזכו לברר את הארץ בשינון תניא ומשניות בע"פ בטיסה בשמי הארץ.