יום ראשון

קמפיין 'מיין סאלדאט' יוצא לדרך!בימים האחרונים נפתח קמפיין 'מיין סאלדאט' [=החיילים שלי] לשותפות בגשמיות וברוחניות בדיי קעמפ 'גן ישראל' מגדל העמק. לפרטים ולקמפיין המלא


ישנם משפחות נזקקות וכדומה, שאין בידם די צורך כסף לרישום בניהם למסגרת חינוכית בימי החופשה. בדיוק לכך הוקמה 'קרן החינוך'. קרן זה מסבסדת ועוזרת למשפחות אלו. 

בדיוק לכך נועד הקמפיין. להיות שותף בגשמיות ב'צדקה' ממשית למשפחות שאין להם.

הרב דוד נחשון שליט"א - יו"ר תנועת הנוער צבאות השם בארץ הקודש, פונה גם הוא לאנשי מגדל העמק, לתמוך ולעזור בגשמיות, לנחת רוחו של הרבי מלך המשיח.

גם הרב משה זלמנוב שליט"א - מנהל סניף מגדל העמק ומשלוחיו של הרבי לעיר, פונה בחיבה להיות 'שותף קהילתי'.

תנועת הנוער 'צבאות השם' במגדל העמק, פועלת למעלה מעשרים וחמש (!) שנה. תן יד למהפיכת החינוך וזרז את הגאולה!