יום ראשון

הרבי צועד יחד עם חייל בצבאות השם ☚ נדיר ומיוחדמערכת אתר 'צבאות השם מגדל העמק', שמחה להגיש לפניכם צרור תמונות מיוחדות ונדירות, בהם נראה הרבי מלך המשיח שליט"א, צועד יחד עם חייל בצבאות השם, בשביל הכניסה הראשית של בנין 770 - בית משיח. לתמונות

בתמונה שלמעלה, נראה הרבי מעיין בפתק ומאחוריו החסיד ר' אברהם פרשן ע"ה.
בתמונה שלמטה, נראה הרבי שליט"א צועד יחד עם החייל בצבאות השם.

יש לכם פרטים נוספים על המאורע? שתפו אותנו!

כתבות נבחרות