יום שני

הטה שכם לפעילות הרבי • הוצאות והכנסות התנועה


לפניכם דו"ח הוצאות והכנסות של תנועת הנוער 'צבאות השם מגדל העמק', לחודשיים האחרונים. הצטרפו למהפכה החינוכית שמובילה התנועה במגדל העמק והטו שכם לפעילות הקדושה של הרבי מלך המשיח • היה שותף! לתרומות:054.306.657•  לקריאת הדו"ח