יום חמישי

נציג 'גן ישראל מגדל העמק' מול אלפי חייליםגם השנה בלטו במיוחד חיילי 'גן ישראל מגדל העמק', במפגש כלל מחנות הקיץ בישראל. נציג הדיי קעמפ עלה על הבמה והכריז את סיסמת מחנה הקיץ וכל חיילי הדיי קעמפ הכריזו יחד בעוצמה את פסוק 'כל ישראל', כשאחריהם כל הקעמפים. לתמונות