יום ראשון

מרתק: סרטון מסכם מבצע לימוד במגדל העמק


סרטון סיכום של מבצע לימודי שהתקיים לרגל י' שבט בשנת תשע"ג, על ידי תנועת הנוער 'צבאות השם מגדל העמק' ובהשתתפות של 200 תלמידי הת"ת. לצפייה

במבצע למדו חיילי צבאות השם את תוכנם של הימים י'-י"א שבט מתוך חוברת הלימודים צבעונית ומרתקת, נבחנו עליה במבחני תוכן, למדו את מאמר 'באתי לגני' בעל-פה וביצעו משימות.

הישגים מרשימים נרשמו במבצע זה ואין ספק שמבצע זה הוסיף נחת רוח רב לרבי שליט"א מלך המשיח ויפעל את התגלותו כעת ממש.