יום ראשון

הטה שכם לפעילות הקדושה • הוצאות והכנסות התנועה


82,700 ש"ח! זהו הסכום בו השתמשה תנועת הנוער והילדים 'צבאות השם מגדל העמק', להוצאות התנועה בשנה החולפת - ה'תשע"ח. הצטרפו למהפכה החינוכית שמובילה התנועה במגדל העמק והטו שכם לפעילות הקדושה של הרבי מלך המשיח • היה שותף! לתרומות:054.306.657•  לקריאת דו"ח ההוצאות וההכנסות


עקב ובזכות התפתחות התנועה ופעילותה משנה לשנה, לאפיקים ומגזרים נוספים, התקציב גדל כמובן גם הוא. עזרו לנו להמשיך לגדול, להתפתח ולהמשיך לחנך את ילדי ישראל ברוח התורה ומצוות כפי שהם מוארים בתורת החסידות ומשיח וגאולה.

מתפתחים ומשתדרגים - יחד איתך ולמענך!