יום שני

שבת קעמפ סוערת ועוצמתית ב'גן ישראל מגדל העמק'


שבת סוערת, מרגשת ועוצמתית עברה על חיילי צבאות השם בדיי קעמפ 'גן ישראל מגדל העמק'. תפילות, מסדרים, ריקודים, התוועדויות, 'מבצעים' ומלחמה רועשת, הם רק חלק זעיר משבת 'חי וקיים' – אשר כל המשתתפים בה יצאו גדושים במטענים אדירים ל'הפוך את העולם' ולהביא את הגאולה היום • צלם הדיי קעמפ שמוליק פרידמן מגיש גלרייה סוערתשבת סוערת, מרגשת ועוצמתית עברה על חיילי צבאות השם בדיי קעמפ 'גן ישראל מגדל העמק'. תפילות, מסדרים, ריקודים, התוועדויות, 'מבצעים' ומלחמה רועשת, הם רק חלק זעיר משבת 'חי וקיים' – אשר כל המשתתפים בה יצאו גדושים במטענים אדירים ל'הפוך את העולם' ולהביא את הגאולה היום.
עם כניסת השבת נערך מסדר מיוחד בו דובר על נושא השבת – 'חי וקיים', נלמד המנון השבת והוכרז מבצע השבת של משרד ה'פעילימודים'. בסיום תפילת מנחה קעמפיסטית של ערב שבת, רקדו כל החיילים בשמחה את 'ניגון ההקפות' כראוי ל'שבת קעמפ – שמחת תורה' ופנו ל'סדר ניגונים' מרגש עם המנוני הדיי קעמפ.
תפילת 'קבלת שבת' נפתחה בשירת 'יחי' אדירה ובמשך כל התפילה התפללו החיילים בחיות מיוחדת ומתוך הסידור – כיאה לחיילי 'הנבחרת' – גן ישראל מגדל העמק. לאחר התפילה נערכה 'תהלוכה' מיוחדת ברחובות מגדל העמק וגרמה קידוש שם ליובאוויטש רב בקרב התושבים. החיילים הזדרזו לחזור לקמפוס הדיי קעמפ לסעודת שבת חגיגית ועשירה.
בסעודה ניגנו החיילים בחיות, שמעו נקודה מה'דבר מלכות' השבועי מהגנרל, התוועדו עם ה עם הרב מאיר שיחי' נפרסטק וצוות הדיי קעמפ והקשיבו בשקיקה לסיפור חסידי מפי אחד החיילים. הסעודה הפכה במהרה להתוועדויות חסידיות עם המפקדים עד לשעות הקטנות של הלילה..
עם בוקר כל החיילים ניצבים הכן, לאחר טבילה במקווה, לשיעור חסידות מרתק. לאחר מכן החלה תפילת שחרית מרוממת בשטורעם גדול כשהמפקדים מחלקים תמונות של הרבי שליט"א שהודפסו במיוחד עבור שבת זו על ידי מנהלי הפעילות כדרבון עבור החיילים.
בקריאת התורה רותקו החיילים תוך כדי חידון מיוחד אל מילות הקריאה, התפללו 'מוסף' כראוי ופנו לסעודת שבת.
בסיום סעודת שבת, התחלקו החיילים למספר קבוצות ופנו להאיר את רחובות מגדל העמק ב'מסיבות שבת' חדור בשליחות היחידה – קבלת פני משיח. החיילים ערכו כנסי 'מסיבות שבת' למאות ילדים!
תפילת מנחה עברה חיש, ב'קאך' אדיר ומיד אחריה נערך 'סדר ניגונים' ענק, מרגש ועוצמתי. נוגע ללב היה לראות את עשרות החיילים, מניחים ידיים אחד על השני ומנגנים בדביקות. בהמשך שמעו מאמר דא"ח בעל-פה על ידי אחד המפקדים וקמו בספונטניות לריקוד בחיות אדירה.
תפילת ערבית האחרונה ב'שבת קעמפ' בגן ישראל מגדל העמק, עברה בעוצמות בל יתוארו (ויעידו על כך עוברי אורח ש"נדבקו" מאווירת הקדושה ששררה במקום..) ובקאך מיוחד שהלך והתגבר, שלא היה כדוגמתו במגדל העמק.
בצאת השבת אחר ה'הבדלה' השלימו חיילים רבים את מבצע התמונות של הרבי מלך המשיח ואספו 8 תמונות, באמצאות תפילה החיות והשתתפות בתוכניות השבת כראוי.
ה'באנקעט' העוצמתי חתם את השבת בהתרגשות רבה ועוררה את החיילים 'לחיות עם הרבי' ולפרסם בשורתו. במהלך הבאנקעט, צפו החיילים בסרטי מדיה הממחישים את חוברת הלימודים 'הרבי שלי' ובסרט 'מאבק ההתקשרות'.
בסיום, כל החיילים וצוות הדיי קעמפ החליטו יחד החלטה טובה להמשיך לחיות ולפרסם את הבשורה ובכך לגרום להתגלות המיידית.
'אחת שאלתי: רעבע, תתגלה!'..
דיי קעמפ 'גן ישראל מגדל העמק', מאורגן על ידי תנועת הנוער 'צבאות השם' סניף מגדל העמק ותחת 'רשת מחנות הקיץ גן ישראל בארה"ק'.
מנהל הסניף – הרב משה זלמנוב, שליח הרבי מלך המשיח למגדל העמק ומרבני 'מכון הלכה חב"ד'.
צוות מפקדי ומדריכי מחנה הקיץ – בחורים מקהילת חב"ד מגדל העמק ומישיבות תות"ל בארה"ק.
הדיי קעמפ מתקיים לזכרון נשמת – הרה"ח ישראל יצחק ומרת יוכבד ע"ה זלמנוב, הגה"ח זלמן טוביה הכהן ע"ה אבלסקי, שליח הרבי שליט"א ורבה הראשי של מדינת מולדובה.